Wmo maatwerkvoorziening

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak binnen de volgende levensgebieden:

 • wonen
 • financiën
 • administratie
 • huiselijke en sociale relaties
 • veiligheid
 • maatschappelijke participatie en dagbesteding

Wij hebben ervaring met ondersteuning bij:

 • psychische problemen
 • psychiatrische problemen zoals chronische PTSS, ASS, hoarding, dwang, verwaarlozing, hechtingsproblematiek, moeite met plannen en organiseren, niet aangeboren hersenletsel
 • lichamelijke gezondheid (ook in relatie tot lichte verslavingsproblematiek of ziekte)
 • huiselijke relaties zoals bij (dreigende) scheiding, opvoedproblemen, onverwacht overlijden
 • huisvesting
 • financiën en administratie. Wij beschikken over een groot netwerk, met daarin onder andere vrijwilligers van B.A.S. (Budget-Administratie-Schulden)
 • (het vinden van) dagbesteding zoals hobby’s, werk, vrije tijd of opleiding
 • sociale relaties en in stand houden eigen netwerk

Nieuwkomers begeleiden we bij:

 • post-traumatische stress en angsten
 • het leren kennen van de Nederlandse samenleving en helpen op het gebied van administratie en financiën, het lezen en schrijven van brieven en de omgang met Nederlanders en de Nederlandse cultuur

Professionele begeleiding

Veerkracht Thuis stelt samen met de cliënt een werkplan op met afspraken over tijden en doelen. We evalueren regelmatig met de cliënt en stellen vervolgdoelen op. Zo nodig schakelen wij in overleg met de cliënt ook andere organisaties in.

Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl
U kunt hier de folder Wmo-maatwerkvoorzieningen downloaden.

Aanmelden via verwijzing

Aanmelden gaat via een verwijzing van het WIJ-team, CJG of het Sociale team in de woonplaats. Een cliënt kan zelf zijn voorkeur aangeven voor Veerkracht Thuis. Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland. Wij hebben geen wachtlijst.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor de jongere en hun ouders. Bij vragen of klachten kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via 088 – 555 10 00 of per mail info@akj.nl.