Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) ambulante jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening in de provincies Groningen en Drenthe. Door ons brede behandelaanbod kunnen wij gemakkelijk op- of afschalen in de ondersteuning, d.w.z. meer of minder zorg geven. Daarnaast hebben wij nagenoeg geen wachtlijsten en kunnen snel aan de slag.

Veerkracht Thuis is vernieuwend, professioneel en werkt resultaat gericht. Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein.

Wij bieden:

Ambulante jeugd- en gezinszorg

Veerkracht Thuis werkt systeemgericht en maakt gebruik van verschillende, effectieve interventies zoals; Signs of Safety, Video Home Training en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Lees verder welke begeleiding wij bieden op het gebied van:

Het hulpaanbod is weergegeven met de bijbehorende productcodes.

Wmo maatwerkvoorziening

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Wij geven ondersteuning op het gebied van: wonen, financiën en administratie, huiselijke en sociale relaties, veiligheid en maatschappelijke participatie en dagbesteding. Onze begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht en waar nodig versterken van het eigen netwerk. Lees meer over onze Wmo maatwerkvoorzieningen.

Wij zetten naast bovengenoemde ondersteuning ook (familie)opstellingen in bij het achterhalen waarom men zit met bepaalde levensvragen. Download hier onze Veerkracht Thuisposter voor een handig overzicht van onze diensten.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440. Per mail via info@veerkrachtthuis.nl. Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.

> aanmeldformulier (WIJ Groningen, sociale teams)

> aanmeldformulier huisartsen

Inzage cliënt- of deelnemersdossier Wmo of jeugdhulp

Als u wilt kunt u uw gegevens, of die van uw kind, inzien of om een kopie ervan vragen. Ziet u dat er een onjuistheid staat in uw gegevens, vraag ons dan om de deze te verbeteren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen. Lees voor meer informatie onderstaand protocol. Wanneer u inzage in uw dossier wilt dan kan dit via het hiervoor bestemde formulier.  Veerkracht Thuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

> Protocol Inzage in cliënt- of deelnemersdossier

> Aanvraagformulier inzage dossier

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor de jongere en hun ouders. Bij vragen of klachten kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via 088 – 555 10 00 of per mail info@akj.nl.