Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening in de provincies Groningen en Drenthe. We zijn vernieuwend, professioneel en werken resultaat gericht. Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein.

Hulp bij echtscheiding

Als ouders gaan scheiden, heeft dit vaak grote gevolgen. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Veerkracht Thuis biedt zowel voor ouders als voor kinderen ondersteuning bij echtscheiding.

Wij bieden een breed scala aan ondersteuning zoals onderstaande trainingen of trajecten:

Wmo maatwerkvoorziening

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak binnen de volgende levensgebieden: wonen, financiën en administratie, huiselijke en sociale relaties, veiligheid en maatschappelijke participatie en dagbesteding. Onze begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht en waar nodig versterken van het eigen netwerk.

Wij zetten naast bovengenoemde ondersteuning ook (familie)opstellingen in bij het achterhalen waarom men zit met bepaalde levensvragen. Meer hierover kunt u ook in de flyer Opstellingen lezen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440. Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor de jongere en hun ouders. Bij vragen of klachten kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via 088 – 555 10 00 of per mail info@akj.nl.