Voorlichting en trainingen rondom het thema armoede

In de stad Groningen hebben 18.000 inwoners een laag tot zeer laag inkomen en groeit één op de vijf kinderen op in een arm gezin. De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat iedereen zich bewust is dat genoeg eten, een fatsoenlijk huis en degelijke kleren niet altijd vanzelfsprekend is. Om het bewustzijn rondom armoede te vergroten en om armoede in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, hebben een aantal organisaties hun krachten gebundeld door gezamenlijk voorlichting en trainingen te verzorgen rondom het thema armoede. De voorlichting en trainingen zijn er op gericht om organisaties te helpen bij de omgang en communicatie met mensen die leven in armoede, maar ook om signalen van armoede te herkennen zodat er zo snel mogelijk hulp kan worden geboden. MJD coördineert voor de gemeente Groningen deze voorlichting en trainingen.

Bent u een vereniging of organisatie die vaak te maken heeft met mensen die leven in armoede? Lees dan verder over de voorlichting en trainingen die speciaal gemaakt zijn om hierbij te helpen. U kunt ook de informatiefolder downloaden.

Voorlichting over armoede voor verenigingen

Om het bewustzijn te vergroten kan er bij u in de (studenten)vereniging, de kerk, ondernemersclub, serviceclub of winkeliersvereniging een korte voorlichting gegeven worden van circa 30 minuten of een circa 2 uur durend programma met activiteit gericht op bewustzijnsvergroting.

Voor meer informatie, zie de gegevens onderaan deze pagina.

Trainingen voor professionals en vrijwilligers

Naast voorlichting coördineert MJD voor de gemeente Groningen ook trainingen voor professionals en vrijwilligers die te maken hebben met inwoners die leven in armoede. Het vroegtijdig signaleren van armoede is belangrijk. Daarnaast valt het niet altijd mee om gesprekken te voeren met mensen die in armoede leven of aan te sluiten bij de beleving van minima, laat staan het juiste advies te geven.

Wij bieden de volgende trainingen voor organisaties:

  1. Training ‘Armoede dichtbij’
  2. Training ‘Geweldloze communicatie; how to connect’
  3. Training ‘Schaarste: hoe armoede ons gedrag bepaalt’
  4. Training ‘Het andere gezicht van de stad’

Wij bieden de volgende trainingen voor scholen:

  1. Training ‘Omgaan met (verborgen) armoede op school’
  2. Gastles ‘Ieder kind telt mee’

>> Download hier de folder Armoede voorlichting en trainingen

Programma op maat

Het is ook mogelijk om een programma op maat te volgen, afgestemd op de wensen van uw organisatie.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 30 of mail naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.