Meedoen in de samenleving voor iedereen!

De meeste inwoners redden zich goed en hebben een netwerk waarop ze terug kunnen vallen als het even tegen zit. Een kleine groep burgers is dermate kwetsbaar dat zij niet mee (kunnen) doen aan de samenleving door een groot aantal sociale en of maatschappelijke problemen op één of meerdere levensterreinen.

De sociaal werkers van MJD zetten zich in voor deze inwoners, jong en oud, door hun eigen kracht te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Door motiverende gesprekken, het vraaggericht en oplossingsgericht benaderen van de problemen, wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar de problemen. Daarnaast worden burgers die zich wel redden, geactiveerd om zich als vrijwilliger in te zetten voor de kwetsbare burger.

Bekijk hieronder welke projecten en diensten wij aanbieden op het gebied van Meedoen in de samenleving.

no image added yet.

Begeleiding sportcoach