Financieel gezond

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden of loopt het risico daarop. Mensen met permanent geldgebrek zijn de hele dag bezig zichzelf in leven te houden, wat ook psychische klachten tot gevolg kan hebben. Van belang is dan ook hoe we problematische schulden kunnen herkennen en voorkomen.

MJD ondersteunt kwetsbare inwoners in armoede en met schulden, door onder andere:

  • sport- en cultuurfondsaanvragen
  • ondersteuning bij het gebruikmaken van regelingen en voorzieningen

Met deze ondersteuning beogen wij een duurzame structurele armoedeaanpak.

Bekijk hieronder welke projecten en diensten wij aanbieden op het gebied van Financieel gezond en Armoede.