De Opruimcoach

Advies en ondersteuning van een vrijwilliger bij het opruimen van uw huis

Wie teveel spullen in huis heeft, kan het overzicht kwijtraken en de behoefte hebben om ruimte te maken. Maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Een vrijwillige opruimcoach van MJD kan adviseren en ondersteuning bieden bij het opruimen van het huis. Gaat het om een grote klus, dan overlegt de opruimcoach met u over het inschakelen van hulp van mensen uit uw omgeving of van georganiseerde vrijwilligers uit de buurt.

Wat kan de opruimcoach samen met u doen?

  • Uitzoeken, opruimen en weggooien van zaken waar u afstand van wilt doen.
  • Bij grotere klussen de hulp inzetten van mensen uit uw omgeving of van meerdere vrijwilligers.
  • Zo nodig kan de opruimcoach u adviseren van welke dienstverlening u nog meer gebruik kunt maken.

Wat doet de opruimcoach niet?

  • Iets zonder uw toestemming.
  • Zware spullen verschuiven of het huis schoonmaken.
  • Alle afspraken worden in een logboek vastgelegd, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanmelden en informatie

De aanmelding verloopt meestal via uw hulpverlener. Neem voor meer informatie contact op met het Vrijwilligers Coördinatie Team van MJD, opruimcoach@mjd.nl, tel. 050 Р312 61 23 of vraag met dit formulier een opruimcoach aan.

Deze gratis ondersteuning is bedoeld voor inwoners van Groningen, die 18 jaar of ouder zijn en een minimum inkomen hebben.

De opruimcoachvrijwilligers

De vrijwilligers van MJD zijn gemotiveerd en door training goed voorbereid op hun taak. Zij werken nauw samen met uw hulpverlener en worden begeleid door een professional van MJD. MJD vraagt van alle medewerkers, ook van vrijwilligers, die met klanten in aanraking komen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).