FIX | Maatschappelijke diensttijd

FIX heeft de ambitie om alle jongeren de mogelijkheid te bieden om via maatschappelijke projecten en activiteiten hun talenten en energie in te zetten en op die manier bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Daarmee geeft FIX invulling aan de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) voor jongeren, een actieprogramma van het ministerie van VWS.

FIX is een initiatief van Link 050 (MJD), Jimmy’s Groningen (MJD), WeHelpen en Healthcoin. Samen creëren zij met jongeren uit de doelgroep een stad waar het leuk en makkelijk is voor jongeren om zich maatschappelijk in te zetten.

Dit doen we door:

  • vraag en aanbod met elkaar te verbinden
  • samen te werken met scholen, bedrijven, instellingen en particulieren
  • waarderen en promoten van de inzet van jongeren
  • training en advies  geven aan organisaties en instellingen

Door een aantrekkelijk aanbod te bieden hopen we jongeren te stimuleren mee te doen met FIX en een positieve ervaring op te doen die ook anderen stimuleert om maatschappelijk actief te worden.