Buurtbemiddeling

Ergernissen, conflicten, ruzies?

Als u er met uw buren zelf niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling u helpen een oplossing te vinden.

Iedereen wil prettig wonen. Kleine ergernissen zoals afval in het trappenhuis of geluidsoverlast kunnen leiden tot pesterijen of zelfs ruzie. Een gesprek met buren leidt niet altijd tot een oplossing. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of woningverhuurder ingrijpen. Laat het niet zover komen en schakel Buurtbemiddeling in.

Voor conflicten waar kwetsbare personen bij betrokken zijn, werken wij met de methode Buurtbemiddeling+.

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel. Een gesprek in aanwezigheid van bemiddelaars vindt plaats op neutraal terrein, zoals een buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis en succesvol. Bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost.

Lees de folder over Buurtbemiddeling Groningen >>

Lees de folder over Buurtbemiddeling Westerkwartier >>

Lees de folder over Buurtbemiddeling Haren >>

Wie kunnen Buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een conflict met zijn buren of buurtgenoten wil oplossen kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Ook instanties zoals woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk kunnen een beroep op ons doen.

Buurtbemiddeling aanvragen

  • Buurtbemiddeling Groningen 050-58 78 487
  • Buurtbemiddeling Westerkwartier 050-58 78 487 of 06-184 773 53
  • Buurtbemiddeling Haren 050-58 78 487 of  050 – 53 44 173  (info@torion.nl)
  • Mail buurtbemiddeling@mjd.nl
  • Of vul het contactformulier hieronder in

Buurtbemiddeling Groningen wordt uitgevoerd door MJD en is een door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid erkende buurtbemiddelingsorganisatie. Buurtbemiddeling Westerkwartier wordt uitgevoerd door MJD en werkt samen met politie, gemeente Westerkwartier en woningbouwcorporaties Wold & Waard en Vredewold.

Buurtbemiddelaar worden?

Heeft u belangstelling om buurtbemiddelaar te worden? Neem contact met ons op voor meer informatie.