Buurtbemiddeling+

 

Ongeveer tweederde van de conflicten waarbij Buurtbemiddeling Groningen betrokken is geweest werd opgelost. Uit nader onderzoek blijkt dat bij de zaken die niet zijn opgelost vaak een kwetsbare bewoner is betrokken omdat deze vaak weigert om mee te doen of vroegtijdig het bemiddelingstraject staakt. Een zaak waarin een kwetsbare partij een rol speelt is vaak complex en vraagt om een speciale aanpak. Om deze reden heeft Buurtbemiddeling Groningen de methode Buurtbemiddeling+ ontwikkeld. Deze methode richt zich speciaal op deze kwetsbare bewoners zodat ook zij een kans krijgen op een goede verstandhouding met hun buren.

Het hoofddoel van Buurtbemiddeling+ is een begin maken met het herstel van de communicatie tussen (kwetsbare) bewoners. Daarnaast blijven de doelen die van toepassing zijn bij de reguliere Buurtbemiddeling methode gelden:

  • Het bevorderen van wederzijds respect.
  • Het benoemen van gezamenlijke belangen.
  • Het toewerken naar realistische afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Op langere termijn heeft Buurtbemiddeling+ als doel om een bijdrage te leveren aan de preventie en het vroeg signaleren van problematiek en kwetsbaarheid. Ook wil Buurtbemiddeling+ een bijdrage leveren aan het verbinden van kwetsbare mensen met hun directe omgeving en zodoende stigmatisering te voorkomen.

Meer informatie over Buurtbemiddeling+?

  • Buurtbemiddeling Groningen 050-58 78 487
  • Buurtbemiddeling Westerkwartier 050-58 78 487 of 06-184 773 53
  • Mail buurtbemiddeling@mjd.nl