Maatschappelijke begeleiding statushouders Hogeland

Elke statushouder vanaf 18 jaar en ouder die in de gemeente Het Hogeland woont, krijgt de eerste 15 maanden maatschappelijke begeleiding van MJD. Hierbij richten we ons vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving.

Op welke manier begeleidt MJD?

De begeleiding bestaat uit praktische hulp bij huisvesting, financiƫn en administratieve zaken en vragen. Er wordt statushouders ook hulp geboden bij de start van hun inburgering en het uitvoering geven aan het participatieverklaringstraject. Hierin werken de professionals van MJD samen met een team van bevlogen vrijwilligers, stagiaires, rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Er worden huisbezoeken afgelegd, individuele gesprekken gevoerd en waar mogelijk wordt er groepsgewijs informatie verstrekt. Binnen de begeleiding probeert MJD aan te sluiten bij de Taalhuizen en de Buurtsportcoach in de gemeente. Wekelijks worden er op diverse locaties spreekuren gehouden.

Onlangs is er een boekje samengesteld met verhalen over de spreekuren in Het Hogeland.
>> Lees hier het boekje Verhalen & ervaringen spreekuren statushouders Het Hogeland

Informatie en vragen

Voor vragen of informatie over de begeleiding kunt u per mail contact opnemen met de Coƶrdinator Maatschappelijke begeleiding statushouders via e-mail: statushoudershethogeland@mjd.nl

Spreekuren statushouders

Wekelijks:
Dinsdag 14.00-16.00 uur, Blauwe Schuit in Winsum
Donderdag 09.00-12.00 uur, Bibliotheek in Uithuizen

Even weken:
Maandag 10.00-12.00 uur, Bibliotheek in Bedum