Scholing rondom armoede

Alleen al in de stad Groningen hebben 18.000 inwoners een laag tot zeer laag inkomen en één op de vijf kinderen groeit op in een arm gezin. Om het bewustzijn m.b.t. armoede te vergroten organiseert MJD in samenwerking met de gemeente Groningen voorlichting aan verenigingen.

Daarnaast coördineert MJD verschillende trainingen voor organisaties en scholen. Door middel van deze trainingen krijgen professionals en vrijwilligers inzicht in wat armoede met mensen doet en worden er instrumenten aangereikt om effectief om te gaan met mensen die leven in armoede. Met deze voorlichtingen en trainingen geeft MJD invulling aan de regiefunctie op het gebied van scholing rondom armoede die zij voor de gemeente Groningen vervult.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31.

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.