Privacy en klachten

 

Privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, noteert de betrokken medewerker een aantal persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens worden opgeslagen in een dossier. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen zonder uw toestemming geen informatie doorgeven aan derden. We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten, en wat wij van u vragen. Wilt u weten wat wel en wat niet mag? Zoek het op in deze app of bekijk onderstaande video’s.

De hierin opgenomen informatie voldoet aan de Europese regelgeving over privacy die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Uitleg over privacy voor ouders

Uitleg over privacy voor jongeren

Klachten

Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Is dit het geval, laat ons dit dan vooral weten. Stichting Vlechter, waar MJD onder valt, ziet uw klacht als een advies om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Uw klacht wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij raden u aan uw klacht eerst met uw hulpverlener te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de betrokken manager. Bent u het niet eens met het resultaat? Dan kunt u terecht bij de de onafhankelijke Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening (KcMD), waarbij Vlechter is aangesloten.

Download het privacystatement
Download het klachtenreglement

Heeft u een directe klacht of vraag, stuur dan een e-mail naar onze afdeling Kwaliteit onder vermelding van ‘Klacht’. Vergeet hierbij niet uw persoonlijke gegevens te vermelden. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw mail.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers

Wanneer een medewerker of vrijwilliger last heeft van ongewenst gedrag van een ander dan kan deze voor hulp, opvang en advies terecht bij de vertrouwenspersoon van GIMD. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en behartigt de belangen van de medewerker of vrijwilliger.

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar de website van Stichting Vlechter.