Privacy en klachten

 

Privacy
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, noteert de betrokken medewerker een aantal persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens worden opgeslagen in een dossier. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen zonder uw toestemming geen informatie doorgeven aan derden. We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten, en wat wij van u vragen.

Klachten
Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Is dit het geval, laat ons dit dan vooral weten. MJD ziet uw klacht als een advies om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Uw klacht wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. U kunt uw klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris van Stichting Vlechter waaronder MJD valt. Bent u het niet eens met het resultaat? Dan kunt u terecht bij de de onafhankelijke Geschilleninstantie Noord voor zorg, welzijn en opvang, waarbij MJD is aangesloten. Hieronder leest u meer over het klachtenreglement van MJD en de stappen die kunt nemen.

Download het privacystatement
Download het klachtenreglement

Heeft u een directe klacht of vraag, stuur dan een e-mail naar onze afdeling Kwaliteit onder vermelding van ‘Klacht’. Vergeet hierbij niet uw persoonlijke gegevens te vermelden. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw mail.