Missie, visie en kernwaarden

We werken samen vanuit vertrouwen en eigen regie. We streven naar professionals die trots zijn op de organisatie. Professionals die zich vol passie inzetten om gezamenlijk invulling te geven aan het perspectief van inwoners en de organisatie.

Missie

Meedoen in de samenleving voor iedereen!

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laagdrempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het versterken van hun eigen regie en duurzame participatie. Waar nodig ondersteunt MJD inwoners om zo optimaal en duurzaam mogelijk mee te doen in de samenleving.

Visie

Om lokaal maatschappelijke ondersteuning te bieden werken onze professionals en vrijwilligers nauw samen met andere professionals. Op innovatieve en bevlogen wijze werken we doel- en resultaatgericht aan het vergroten van het welbevinden van de inwoner op meerdere levensgebieden. Hierbij staan eigen kracht en regie van de inwoner centraal.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit en zijn verbonden met onze bedrijfscultuur. Wat is onze overtuiging en waar geloven we in?

Verbindend

Welzijn in verbondenheid voor iedereen. Wij hebben het vermogen om ons aan te sluiten bij en ons te verbinden met verschillende doelgroepen en samenwerkingspartners.

Eigen regie

Met betrokkenheid naar onze doelgroep handelen wij vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wij zetten ons volledig in om inwoners te stimuleren duurzaam eigen regie over hun leven te nemen.

Passie

We zijn toegewijd en bevlogen. Op deskundige wijze geven wij invulling aan ons werk, met als uitgangspunt dat de mens met zijn talenten altijd centraal staat.

Innovatief

Wij zijn ondernemend, proactief en resultaatgericht. Wij creëren kansen om inwoners perspectief te geven.

Organisatie

Raad van bestuur
De heer Mohamed El Hamdaoui

Raad van toezicht
De heer K. van Vugt – Voorzitter
Mevrouw  A.A. van Beek – Boes – Vicevoorzitter
Mevrouw L. van Nuijsenburg – Mulder – Lid
Mevrouw M.Y. van der Veen – Lid
De heer A. Alserda – Lid
De heer J.H. Jansen – Lid

Beloningsbeleid
Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan
Fusiedocument MJD-Trias-SPiNN

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2017 Stichting MJD

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017 Stichting Trias

Maatschappelijke thema’s

MJD heeft voor een aantal maatschappelijk vraagstukken, in de vorm van thema’s, diensten ontwikkeld. In samenwerking met anderen kunnen wij met huidige en innovatieve diensten het verschil maken voor de inwoners die het betreft. Deze thema’s zijn:

Vitaal oud

Financieel gezond

Meedoen

sociale inclusie en burgerkracht

Eenzaamheid

Veilig leven & wonen

Positief opvoeden en opgroeien