Wmo maatwerkvoorzieningen | Veerkracht Thuis

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak binnen de volgende levensgebieden:

  • wonen
  • financiën
  • administratie
  • huiselijke en sociale relaties
  • veiligheid
  • maatschappelijke participatie en dagbesteding

Onze begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht en waar nodig versterken van het eigen netwerk.

Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening in de provincies Groningen en Drenthe. We zijn vernieuwend, professioneel en werken resultaat gericht. Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl
U kunt hier de folder Wmo-maatwerkvoorzieningen downloaden.

Aanmelden via verwijzing

Aanmelden gaat via een verwijzing van het WIJ-team, CJG of het Sociale team in de woonplaats. Een cliënt kan zelf zijn voorkeur aangeven voor Veerkracht Thuis. Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland. Wij hebben geen wachtlijst.