Training ‘Schaarste: hoe armoede ons gedrag bepaalt’

De training gaat in op de psychologische gevolgen van armoede op het brein en het gedrag en de keuzes die hieruit voortvloeien.

Doel

Het leven in langdurige armoede veroorzaakt schaarste in het brein van mensen. Veel mensen komen in een overlevingsstand terecht en ervaren stress. Zij moeten onder druk continue (financiële) keuzes maken en verliezen het overzicht.
Deze training geeft inzicht in wat er in het brein gebeurt van mensen die leven in armoede en wat voor gevolgen dit heeft voor hun dagelijkse handelen. Daarnaast biedt de training ook handvatten om vroegtijdig de signalen van schaarste te signaleren, zodat verergering van de situatie kan worden voorkomen en er op een effectieve manier hulp kan worden geboden.

De training is bedoeld voor dienstverlenende organisaties zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars maar ook voor professionals en vrijwilligers binnen het sociale domein en onderwijs die hiermee te maken hebben.

Inhoud

  • Voorlichting over hoe het brein werkt bij schaarste (langdurige armoede), gebaseerd op onderzoeksgegevens uit het boek Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen;
  • Groepsactiviteit waarin kunstmatig bandbreedte verlies wordt gesimuleerd;
  • Werken met een casus vanuit de praktijk;
  • Evaluaties, eigen ervaringen en discussierondes.

Tijdens de training wordt op verschillende momenten en manieren gebruik gemaakt van een professionele ervaringsdeskundige. De gewenste groepsgrootte is 8-14 personen (duur 3 uur). De training wordt gegeven door MJD| Stichting Vlechter.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31 of mail naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl.

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.