Training ‘Het andere gezicht van de stad’

In deze training krijgt armoede een gezicht. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven onder de armoedegrens. De training is gebaseerd op het boekje Hier valt niets te halen? met daarin zeven portretten van mensen die leven in armoede.

Doel

Door een persoonlijk verhaal over armoede krijgen de deelnemers inzicht in hoe iemand arm kan worden en hoe het is om arm te zijn. Wat voor impact heeft armoede op je maatschappelijke positie en sociale leven? Hoe houd je je staande? Wat voor creatieve oplossingen vind je om met deze situatie om te gaan?

Inhoud

  • De training is interactief.
  • Werken met een casus uit de praktijk (‘huishoudboekje’).
  • Ervaren wat een inkomensval of schuldsanering kan betekenen.
  • Een ervaringsdeskundige vertelt over het leven in armoede.

De gewenste groepsgrootte is 8-10 personen (duur 2 uur).
De training wordt gegeven door Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn. Een combinatie van de training ‘Armoede dichtbij’ en ‘Het andere gezicht van de stad’ is ook mogelijk.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31 of mail naar trainingenadvies@stichtingvlechter.nl.

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.