Training ‘Omgaan met (verborgen) armoede op school’

Ouders en kinderen houden armoede vaak goed verborgen. Toch leeft een op de vijf kinderen rond de armoedegrens. In sommige klassen geldt dit zelfs voor een meerderheid van de kinderen.

Doel

De training geeft op verschillende niveaus handvatten voor het signaleren, bespreekbaar maken en hoe te handelen bij (verborgen) armoede op school.

Inhoud

De training gaat afhankelijk van de situatie op de school in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de signalen van (verborgen) armoede?
  • Hoe maak je armoede bespreekbaar?
  • Hoe bescherm je een kind tegen vervelende opmerkingen of uitsluiting?
  • Wanneer grijp je in, wanneer verwijs je door?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk op school?
  • Bij welke aantallen is specifiek beleid nodig en hoe ziet dat eruit?

Door vooraf een intakegesprek met de school te hebben kan zoveel mogelijk een training op maat geboden worden. In deze training spelen ervaringen van ouders een belangrijke rol.

De gewenste groepsgrootte is max. 10 personen (duur 2 uur).
De training wordt gegeven door verschillende trainers vanuit de gemeente, Solidair Groningen & Drenthe, MJD en brugfunctionarissen.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31 of mail naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl.

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.