Training ‘Armoede dichtbij’

De training Armoede dichtbij is bedoeld voor iedereen die in hun (vrijwilligers)werk te maken heeft met mensen die leven onder de armoedegrens. De training bestaat uit twee gedeelten, een theoretische basistraining en een vervolgtraining waarin vooral ervaringen worden uitgewisseld.

Doel basistraining
Deelnemers leren effectiever om te gaan met mensen met een minimuminkomen. Hierdoor kunnen zij beter aansluiten bij de
beleving van mensen die leven in armoede en passende antwoorden hebben op de behoefte van mensen met een laag inkomen.

Inhoud

  • Wat is armoede.
  • Feiten en fabels rondom armoede.
  • Scenario’s van armoedebeleving.
  • Signalen en valkuilen.
  • Regelingen en voorzieningen in het Minimaloket.

“Ik kan toch moeilijk tegen de school zeggen dat ik geen geld heb voor het schoolreisje? Ik vertel gewoon dat mijn dochter ziek wordt in de bus”

De theorie wordt tot leven gebracht door een kaartspel en filmpjes. Verder is er tijdens de training voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
De gewenste groepsgrootte is tussen de 8 en 15 personen (duur 3 uur).
De training wordt gegeven door diverse trainers vanuit de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Stichting Solidair Groningen en Drenthe en MJD|Stichting Vlechter.

Doel vervolgtraining
Tijdens de terug kom training is er veel ruimte om eigen ervaringen in te brengen en deze met elkaar te bespreken.

Inhoud

  • Wat heeft de deelnemer van de training in de praktijk gebracht?
  • Waar loopt de deelnemer tegenaan? Er worden ervaringen en casussen met elkaar besproken.
  • Theoretische verdieping.

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31 of mail naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.