Taalhuizen

Het Taalhuis is bedoeld voor laaggeletterden. Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden wil verbeteren is welkom. Naast het aanbod voor laaggeletterden is er een extra programma voor migranten.

MJD organiseert de Taalhuizen in de gemeente Hogeland.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 niet.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:

  • Formulieren invullen (bijv. zorgtoeslag, belasting, etc.)
  • Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
  • Voorlezen aan (klein)kinderen
  • Pinnen en digitaal betalen
  • Werken met de computer, solliciteren
  • Begrijpen van informatie over gezondheid, voeding en zorg

Herkent u bovenstaande problemen? Kom dan naar een inloopspreekuur.

De coördinator Taalhuizen bekijkt samen met u welke begeleiding u nodig heeft. U wordt gekoppeld aan een vaste vrijwilliger die één keer per week actief met u aan de slag gaat met passend materiaal. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Naast ondersteuning op het gebied van laaggeletterdheid kunnen onze vrijwilligers hulp bieden bij administratie, financiën en gezondheid. Ook is er specifieke ondersteuning voor vrouwen die door hun laaggeletterdheid vastlopen in het dagelijkse leven.

Inloopspreekuren binnen gemeente Het Hogeland
Locatie: Bibliotheek Uithuizen | Schoolstraat 22 in Uithuizen.
Inloopspreekuur maandag van 10.00- 12.00 uur.

Locatie: Bibliotheek Winsum | Regnerus Praediniusstraat 2
Wanneer: Eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur.

Locatie: Bibliotheek Bedum | Kapelstraat 11
Wanneer: Eerste dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur

Locatie: Bibliotheek Leens | Breekweg 2
Wanneer: Eerste vrijdag van de maand van 10.00- 12.00 uur

Voor meer informatie of vragen kunt u per mail contact opnemen met de Coördinator Taalhuizen via e-mail: taalhuishethogeland@gmail.com

Vrijwilliger Taalhuis worden?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Een vrijwilliger krijgt van ons een basistraining Taalhuis. Personen die zich actief inzetten bij andere organisaties die zich richten op educatie kunnen ook meedoen aan deze training.