Rots en water training | Veerkracht Thuis

Doel van het Rots en Water programma is het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere en jong volwassene (4 Р18+). Dit gebeurt door de communicatie- en socialevaardigheden en het welzijn bij kinderen en jongeren te vergroten. Hierdoor voorkomen of verminderen we sociale problemen zoals pesten,  uitsluiting, meeloopgedrag, conflicten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rots en Water is een psychofysieke training wat betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Spelenderwijs en via fysieke oefening worden socialecommunicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefeningen worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek  aangevuld door het maken van verwerkingsopdrachten.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440
Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.