Mensenhandel en sekswerk

MJD coördineert de zorg voor alle slachtoffers van mensenhandel en sekswerk waaronder prostitutie in Groningen. MJD is er primair voor slachtoffers in de stad Groningen, maar verleent ook ondersteuning aan slachtoffers uit de rest van de provincie.

Wat betekent MJD voor slachtoffers van mensenhandel en prostitutie? MJD biedt hen:

  • Juridische ondersteuning.
  • Strafrechtelijke ondersteuning.
  • Verblijfsrechtelijke trajectondersteuning.
  • Gezinshereniging.
  • Informatie over schadevergoedingen.
  • Ondersteuning en procesregie van zorgtrajecten. Dit kan bestaan uit psychische ondersteuning, ambulante hulpverlening, ondersteuning bij het vinden van woonruimte, ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding, sociale en praktische ondersteuning, ondersteuning voor kinderen en opvoedkundige ondersteuning.

Preventieve hulp

Ook personen waarbij er zorgen zijn dat zij in het circuit van prostitutie of mensenhandel terecht komen, kunnen (preventief) hulp en zorg ontvangen van MJD. Daarnaast biedt MJD prostitutie maatschappelijk werk in Groningen. Hierbij ligt de focus op raamprostitutie (Nieuwstad) en thuisprostitutie.

Hoe kom ik in contact met MJD?

Zowel zorgverleners als slachtoffers kunnen contact opnemen met MJD via 050 – 312 61 23 of per e-mail via info@mjd.nl.