Mensenhandel en prostitutie

MJD coördineert de zorg voor alle slachtoffers van mensenhandel en prostitutie in Groningen. MJD is er primair voor slachtoffers in de stad Groningen, maar pakt ook meldingen uit de rest van de provincie op.

Wat betekent MJD voor slachthoffers van mensenhandel en prostitutie? MJD biedt hen:

  • Juridische ondersteuning.
  • Strafrechtelijke ondersteuning.
  • Verblijfrechtelijke trajectondersteuning.
  • Gezinshereniging.
  • Informatie over schadevergoedingen.
  • Ondersteuning en procesregie van zorgtrajecten. Dit kan bestaan uit psychische ondersteuning, ambulante hulpverlening, ondersteuning bij het vinden van woonruimte, ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding, sociale en praktische ondersteuning, ondersteuning voor kinderen en opvoedkundige ondersteuning.

Preventieve hulp

Ook personen waarbij er zorgen zijn dat zij in het circuit van prostitutie of mensenhandel terecht komen, kunnen (preventief) hulp en zorg ontvangen van MJD. Daarnaast biedt MJD prostitutie maatschappelijkwerk in Groningen. Hierbij ligt de focus op raamprostitutie (Nieuwstad) en thuisprostitutie.

Hoe kom ik in contact met MJD?

Zowel zorgverleners als slachtoffers kunnen contact opnemen met MJD via 050 – 312 61 23 of per e-mail via info@mjd.nl.