Link050

 

In Groningen gebeurt veel rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Link050 is de plek die op dit gebied alles aan elkaar verbindt. Link 050 vormt een kennis- en netwerkplatform waarmee jouw initiatief of idee op deskundige manier ondersteuning krijgt en waar jij terecht kan met alle vragen omtrent vrijwilligerswerk en participatiebanen. Een plek voor en door Stadjers. Link staat dan ook voor Locatie voor Ideeën , Netwerken en Kennis.

Het initiatief voor link050 komt oorspronkelijk van MJD en wordt mede financieel gesteund door de gemeente Groningen. Dit legt de basis voor een concept wat zich kenmerkt door verbinden, delen en samenwerken.

Voor en door Stadjers

Als alle Stadjers de mogelijkheden hebben om mee te doen en zich actief in te zetten voor de samenleving, dan is de missie van link050 geslaagd. Via samenwerking deelt link050 kennis en ervaring, versterkt bestaande verbanden en ondersteunt nieuwe initiatieven. Link050 is een locatie en een werkwijze voor en door Stadjers.

Wehelpen en Extralink

Het platform Wehelpen in de gemeente Groningen is ook ondergebracht bij link050. Bij wehelpen.nl kun je aangeven dat je iemand wel eens wilt helpen maar je kunt ook laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken.  Meer weten? Kijk op wehelpen.nl of neem contact op met link050.
Extralink biedt begeleiding bij vrijwillige inzet en wordt uitgevoerd door link050. De vrijwilligers van Extralink geven persoonlijke begeleiding en advies voor maximaal een half jaar.

Netwerklocatie

Link050 wil stimuleren dat jij en andere Stadjers kunnen en willen meedoen in hun buurt en stad. Wij brengen kennis, expertise en partijen rond vrijwillige inzet en burgerinitiatieven samen. De locatie van link050 is het dynamische centrum van netwerken, kennis en samenwerking op deze gebieden.

Waar zijn wij te vinden?

Met vragen of ideeën kunt u terecht bij link050. We zitten aan de Herestraat 100 in Groningen. Mailen kan naar info@link050.nl  maar bellen mag ook 050-3051 900.

Openingstijden link050

Maandag 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur.