Geweldloos Verzet

Geweldloos verzet is een ambulante opvoedmethode voor ouders van jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat hierbij om jongeren van 10 tot 18 jaar of jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) die nog thuis wonen en bijvoorbeeld agressief zijn, spijbelen, verbaal geweld toepassen, overmatig drank of drugs gebruiken en dwingend en zelfbepalend gedrag vertonen. Hierdoor komen de ouders en hun kind steeds verder in een negatieve spiraal terecht.

GEWELDLOOS VERZET – NIEUWE AUTORITEIT – VERBINDEND GEZAG®

In de training maken we gebruik van de methode die ontwikkeld is door Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. De methode richt zich op het doorbreken van de negatieve spiraal en heeft als doel dat ouders weer grip ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat de methode in 80% van de gezinnen zorgt voor:

• een daling van de gevoelens van machteloosheid van ouders.
• een afname van het probleem gedrag van de kinderen.
• herstel van de relatie tussen ouders en kind.

DOEL VAN DE METHODIEK

Het realiseren van nieuwe autoriteit waarbij ouders, leraren en hulpverleners de regie gezamenlijk herpakken en vasthouden met behulp van ‘waakzame zorg’, een ‘steunend netwerk’ en ‘herstelmaatregelen’. Onze ervaren gezinstherapeuten en ambulant hulpverleners kunnen de methode toepassen in de individuele behandeling van gezinnen. Daarnaast behoort een cursus voor ouders tot de mogelijkheden om deze werkwijze zelf te leren toepassen in hun gezin. Samenwerking met school vormt een belangrijke pijler. Ook kan de methodiek docenten helpen de regie te pakken en herstel van het contact met leerlingen te realiseren.

COMBINATIE GROEPSTRAINING ÉN ONDERSTEUNING THUIS

Het traject is een combinatie van groepstraining én ondersteuning thuis. Tijdens de training krijgt de ouder informatie over de aanpak en praktische handvatten. Voor het maken en uitvoeren van een plan dat bij de gezinssituatie past krijgt de ouder begeleiding van één van de trainers thuis. Na de training organiseren we naar behoefte terugkombijeenkomsten met de andere ouders uit de groep om ervaringen uit te wisselen, successen en moeilijkheden te delen. Gezinstrajecten zonder gebruik te maken van de training zijn ook mogelijk.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@veerkrachtthuis.nl of bellen tijdens kantooruren naar 050 – 58 78 440. De trajecten worden in samenwerking met Noorderkompas gegeven. Verbindend gezag®, naar een nieuwe vorm van autoriteit, van Hans Bom en Eliane Wiebenga is gebaseerd op principes van de methodiek Geweldloos verzet.