Gastles ‘Ieder kind telt mee’

Gemiddeld zitten er in iedere klas drie leerlingen die opgroeien in armoede. Armoede kan een negatief effect hebben op de
leerprestaties en het meedoen van het kind in de klas. Door het project ‘Ieder kind telt mee’ krijgen kinderen uit groep 7 en 8 gastlessen over armoede. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden kinderen uitgenodigd zich te verplaatsen in een ander kind om te voelen wat het betekent om weinig geld te hebben. Kinderen leren meer over armoede, zowel inhoudelijk als gevoelsmatig. De leerkracht is bij deze lessen aanwezig en kan nazorg bieden. Het ‘kinderen-en-armoede-spel’ wordt als effectief middel om met elkaar in gesprek te blijven, aangeboden aan de school.

Doel van de gastles

Het bespreekbaar maken van armoede en het creëren van bewustwording rondom armoede bij zowel kinderen als leerkrachten.

De gastlessen worden gegeven op school door Solidair Groningen & Drenthe (duur 1 uur).

Meer informatie

Heeft u binnen uw organisatie of uw (vrijwilligers)werk te maken met inwoners van de gemeente Groningen die leven onder de armoedegrens en heeft u belangstelling voor het volgen van een training of een voorlichting? Neem dan contact op met MJD Training & Advies voor meer informatie, tel. 050-200 34 31 of mail naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl.

De trainingen worden in principe gratis aangeboden dankzij subsidiëring vanuit de gemeente Groningen.