FIX | Maatschappelijke diensttijd

FIX wil alle jongeren de mogelijkheid bieden om via maatschappelijke projecten en activiteiten hun talenten en energie in te zetten. Op die manier kunnen ze bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. Met FIX geven we invulling aan de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren volgens het actieprogramma van het ministerie van VWS. Het project is een gezamenlijk initiatief van link050 (MJD), Jimmy’s (MJD), WeHelpen en Healthcoin.

Hoe werkt FIX en hoe zorgt ze ervoor dat jongeren zich maatschappelijk inzetten in de stad?

Dit doet zij door:

  • vraag en aanbod met elkaar te verbinden
  • samen te werken met scholen, bedrijven, instellingen en particulieren
  • de inzet van jongeren te waarderen en te promoten
  • training en advies te geven aan organisaties en instellingen

Met een aantrekkelijk aanbod hopen we jongeren te stimuleren mee te doen met FIX om zo een positieve ervaring op te doen die ook anderen stimuleert om maatschappelijk actief te worden.

FIX zit midden in het centrum van Groningen aan de Herestraat 100. Meer weten? Bekijk de website of stuur een app naar 06-17 04 27 51.