Dappere Dino’s

Dappere Dino’s is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Uit onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep kinderen. Door de (echt)scheiding krijgen kinderen soms gedragsmatige of emotionele problemen. In de Dappere Dino’s-groep leert het kind daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. Dappere Dino’s biedt kinderen een ondersteunende en gezellige groepsomgeving waarin het kan oefenen met manieren om met de (echt)scheiding om te gaan.

Het programma bevat de volgende hoofdthema’s:

  1. Het kind en zijn of haar gevoelens
  2. Leren omgaan met gevoelens en problemen
  3. De relatie tussen ouders en kin
  4. Hoe het kind zichzelf en zijn of haar gezin ervaart

In de training speelt de handpop Rex, een groepsdino, een centrale rol.  Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt. In de groep leren kinderen van elkaar. Zij voelen zich gesteund en gestimuleerd door de ervaring van de andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt.

Ouders worden geïnformeerd en betrokken:

  • tijdens de individuele intake
  • op een facultatieve groepsbijeenkomst
  • door middel van nieuwsbrieven
  • bij de individuele eindevaluatie.

Dappere Dino’s bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten en wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide trainers. In een Dappere Dino’s groep zitten maximaal 7 kinderen. De groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar.

Meer informatie

De Dappere Dino’s trainingen beginnen dit najaar weer. Ze vinden plaats op een dinsdag of donderdag na schooltijd. Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

>> U kunt de flyer Dappere Dino’s hier downloaden

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440 of per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.