Wat is Buurtbemiddeling?

Ergernissen, conflicten, ruzies? Als u er met uw buren zelf niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling u helpen een oplossing te vinden.

Iedereen wil prettig wonen. Kleine ergernissen zoals afval in het trappenhuis of geluidsoverlast kunnen leiden tot pesterijen of zelfs ruzie. Een gesprek met buren leidt niet altijd tot een oplossing. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of woningverhuurder ingrijpen. Laat het niet zover komen en schakel Buurtbemiddeling in.

Voor conflicten waar kwetsbare personen bij betrokken zijn, werken wij met de methode Buurtbemiddeling+.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel. Een gesprek in aanwezigheid van bemiddelaars vindt plaats op neutraal terrein, zoals een buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis en succesvol. Bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost.

>> Lees de folder over Buurtbemiddeling Groningen of de factsheet 2019 van BBM Gem Groningen

>> Lees de folder over Buurtbemiddeling Westerkwartier of de factsheet 2019 BBM Westerkwartier

>> Lees de folder over Buurtbemiddeling Haren >>

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Iedereen die een conflict met zijn buren of buurtgenoten wil oplossen kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Ook instanties zoals woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk kunnen een beroep op ons doen.

>> Lees een ervaringsverhaal

Informatie en Buurtbemiddeling aanvragen

Voor informatie en het aanvragen van Buurtbemiddeling graag mailen naar: buurtbemiddeling@mjd.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Buurtbemiddeling:
Groningen en Ten Boer tel. 050 – 58 78 487 (coördinator Annemieke Tolsma)
Westerkwartier tel. 050 – 58 78 487  (coördinator Anouk Junius)
Haren tel. 050 – 58 78 487 of  050 – 53 44 173 (coördinator Annemieke Tolsma)

I.v.m. corona en de bijbehorende maatregelen die wij in acht nemen, kan het zijn dat u iets langer moet wachten op een reactie op uw aanvraag. Wij vertrouwen op uw begrip.

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door MJD en is een door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid erkende buurtbemiddelingsorganisatie. Buurtbemiddeling Westerkwartier werkt samen met politie, gemeente Westerkwartier en woningbouwcorporaties Wold & Waard en Vredewold.

Buurtbemiddelaar worden?

Heeft u belangstelling om buurtbemiddelaar te worden? Neem contact met ons op voor meer informatie.