Broez’n in de buurt

Broez’n in de Buurt is een activerend buurtonderzoek onder ouderen in de verschillende wijken van de stad Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers, participanten en professionals van MJD. We werken hierbij samen met de verschillende WIJ-teams en de gemeente Groningen.

Het doel van het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • het bevorderen van participatie van ouderen
  • activering van de deelnemers die meedoen aan het onderzoek
  • inventarisering van mogelijke knelpunten

Hoe ziet het project eruit?

Bewoners worden via een brief uitgenodigd voor een gesprek. Door middel van een vragenlijst over verschillende onderwerpen wordt hun situatie in kaart gebracht. Het kan gaan over de woonsituatie, vervoer, (sociale) netwerken, sociale media, gezondheid, mantelzorg, bekendheid met regelingen en voorzieningen, bekendheid en ervaring met WIJ- teams en financiën. De vragenlijsten worden afgenomen door vrijwilligers en participanten van MJD die bij de deelnemer thuis komen. De uitkomsten worden verwerkt in een eindverslag dat wordt aageboden aan het betreffende WIJ-team en de gemeente Groningen.

Resultaat
Door het buurtonderzoek krijgen de WIJ-teams een beeld van wat er speelt onder ouderen in de wijk. Uiteindelijk is het doel dat inwoners in een buurt weer (meer) met elkaar in gesprek raken, waarmee de sociale leefbaarheid wordt bevorderd.

Inmiddels is er ‘gebroezt’ in Hoogkerk, De Wijert, Kostverloren en Laanhuizen. De resultaten hiervan zijn beschikbaar via de projectleider. >> Lees ook het artikel over de bevindingen in Hoogkerk

Bij interesse en voor vragen kunt u contact opnemen met Marja Wolthuizen, projectleider. Email: m.wolthuizen@mjd.nl