PLATFORM BETROKKEN VADERSCHAP

 

Wat doet het Platform Betrokken Vaderschap in de regio Groningen

Ons platform ondersteunt vaders die hun rol als opvoeder willen versterken. We werken samen met lokale en landelijke organisaties die maatschappelijke veranderingen op dit gebied realiseren en met mannen-en vadergroepen die op dit gebied actief zijn.

Dat vaders een belangrijke rol spelen in de opvoeding van hun kinderen is intussen overtuigend aangetoond. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, op de fysieke en mentale gezondheid van moeders en op hun eigen psychosociale ontwikkeling en hun gevoel van ouderlijke competentie.

Voor professionals die werken met ouders is het belangrijk om op twee manieren naar vaderbetrokkenheid te kijken in twee richtingen. Het gaat niet alleen om de vraag ‘hoe betrokken zijn de vaders?’, maar minstens evenveel om ‘in welke mate betrekken wij als professionals en/of organisaties vaders in ons werk?’ Op diverse maatschappelijke terreinen zien we nog structurele en culturele drempels voor vaders om betrokken te kunnen zijn.

Onze overtuiging is kort en helder: iedereen heeft baat bij betrokken vaderschap. Als je de vader al vroeg meeneemt in het proces, heeft dit een positieve impact op het hele gezin. Dit willen we ook graag terugzien in de aanpak rondom kwetsbare gezinnen. Het landelijke actieprogramma ’Kansrijke Start-de eerste 1000 dagen’ biedt de mogelijkheid om vaderbetrokkenheid ook in Groningen goed op de agenda zetten.

ONDERZOEK

Betrokken vaderschap is eind 2019 gestart met een praktijkgericht onderzoek naar opvoedingsondersteuning, sociale veiligheid en vaderbetrokkenheid i.s.m. de Hanzehogeschool onder supervisie van lector Susan Ketner. Het onderzoek richt zich o.a. op ervaringskennis, werkzame factoren en knelpunten. Twee onderwerpen zijn inmiddels onderzocht: vaderschap na een vechtscheiding en communicatie naar (aanstaande) vaders. In juli 2020 is hierop een vervolgonderzoek gestart.

ACTIVITEITEN

De afgelopen tijd zijn er diverse activiteiten georganiseerd vanuit het Platform waarvan wij hieronder een selectie noemen.

Opvoeddebatten door Trias Pedagogica Amsterdam

Het Platform heeft de training ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ naar Groningen gehaald. Doel is een succesvolle gesprekkenreeks: positief opvoeden, het wegnemen van stress/spanning en het bevorderen van huiselijk geluk binnen het gezin. Er is vanuit het professionele werkveld (o.a. gezinshulpverlening, consulenten JGZ en systeemtherapeuten) grote belangstelling om migrantenouders hieraan te laten deelnemen. De aftrap was in juli en de 2e bijeenkomst wordt gehouden op 26 september.

Primetime-papatime

Samen met het Groninger Forum, worden er workshops en activiteiten voor vaders en kinderen georganiseerd. Kijk op de website van Primetime-Papatime voor een terugblik.

Seminars

Het Platform organiseerde twee grote seminars met lezingen, presentaties en workshops op het vlak van Betrokken vaderschap: Groningen aan zet! in 2017 en Instanties aan Zet! in 2018. Lees hier meer over op onze congrespagina.

DEELNEMERS AAN HET PLATFORM

Gemeente Groningen, WIJ Groningen, Veilig Thuis, Het Kopland, Veerkracht Thuis (MJD), Dienst Justitiële Inrichtingen, SKSG kinderopvang, Groninger Forum, Platform voor Verbinding, Groningen Verwelkomt Vluchtelingen, Hanzehogeschool Groningen, Kraamzorg Het Groene Kruis en de GGD.

HET PLATFORM WERKT SAMEN MET O.A. DE VOLGENDE PARTNERS

Jonge Kind Centrum, Stichting Zelfbewust Zwanger, Vadervisie, Pharos, Vadercursus, VDRS, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, netwerkgroep Aletta Jacobs School of Public Health, Nu Niet Zwanger, Emancipator en MenCare.

AFSPRAAK OF CONTACT

Voor een afspraak kun je terecht op ons kantoor aan de Leonard Springerlaan 3 (Infrahuis).  I.v.m. de coronacrisis moet u voor een bezoek aan onze locatie eerst een afspraak maken, tel. 06 138 407 21 Bernard Schlimbach, projectcoördinator. Mailen kan naar b.schlimbach@mjd.nl