Maatschappelijke begeleiding statushouders Hogeland

Elke statushouder vanaf 18 jaar en ouder die in de gemeente Het Hogeland woont, krijgt de eerste 15 maanden maatschappelijke begeleiding van MJD. Hierbij richten we ons vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen.

Afbeelding: spelenderwijs de Nederlandse taal leren

Op welke manier begeleidt MJD?

De begeleiding bestaat uit praktische hulp bij huisvesting, financiƫn en administratieve zaken en vragen. Vanaf het moment van huisvesting start een begeleidingsperiode van 15 maanden in gemeente Het Hogeland. Er wordt statushouders ook hulp geboden bij de start van hun inburgering en het uitvoering geven aan het participatieverklaringstraject. Hierin werken de professionals van MJD samen met een team van bevlogen vrijwilligers, stagiaires, rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Er worden huisbezoeken afgelegd, individuele gesprekken gevoerd en waar mogelijk wordt er groepsgewijs informatie verstrekt. Binnen de begeleiding probeert MJD aan te sluiten bij de Taalhuizen en de Buurtsportcoach in de gemeente. Wekelijks worden er op diverse locaties spreekuren gehouden.

Onlangs is er een boekje samengesteld met verhalen over de spreekuren in Het Hogeland.
>> Lees hier het boekje Verhalen & ervaringen spreekuren statushouders Het Hogeland

Informatie en vragen

Voor vragen of informatie over de begeleiding kunt u per mail contact opnemen met de Coƶrdinator Maatschappelijke begeleiding statushouders via e-mail: statushoudershethogeland@mjd.nl

Spreekuur statushouders Winsum

Elke dinsdag van 14.00-16.00 uur in de Blauwe Schuit (behalve in schoolvakanties)

Spreekuur statushouders Uithuizen

Elke dinsdag 10:00 – 12:00 uur in de bibliotheek (behalve in school vakanties)

Spreekuur statushouders Bedum

Alle even weken op maandag van 10.00-12.00 uur in de Bibliotheek, activiteitencentrum De Meenschaar (er is tijdelijk geen spreekuur in Bedum, er kan gebruik gemaakt worden van de spreekuren in Winsum en Uithuizen)