Maatschappelijke begeleiding statushouders Hogeland

Elke statushouder vanaf 18 jaar en ouder die in de gemeente Het Hogeland woont, krijgt de eerste 15 maanden maatschappelijke begeleiding van MJD. Hierbij richten we ons vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen.

Afbeelding: spelenderwijs de Nederlandse taal leren

Op welke manier begeleidt MJD?

De begeleiding bestaat uit praktische hulp bij huisvesting, financiƫn en administratieve zaken en vragen. Vanaf het moment van huisvesting start een begeleidingsperiode van 15 maanden in gemeente Het Hogeland. Er wordt statushouders ook hulp geboden bij de start van hun inburgering en het uitvoering geven aan het participatieverklaringstraject. Hierin werken de professionals van MJD samen met een team van bevlogen vrijwilligers, stagiaires, rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Er worden huisbezoeken afgelegd, individuele gesprekken gevoerd en waar mogelijk wordt er groepsgewijs informatie verstrekt. Binnen de begeleiding probeert MJD aan te sluiten bij de Taalhuizen en de Buurtsportcoach in de gemeente. Wekelijks wordt er in de Blauwe Schuit in Winsum spreekuur gehouden.

>> Lees hier het boekje Verhalen & ervaringen spreekuren statushouders Het Hogeland

Informatie en vragen

Voor vragen of informatie over de begeleiding kunt u per mail contact opnemen met de Coƶrdinator Maatschappelijke begeleiding statushouders via e-mail: statushoudershethogeland@mjd.nl

Spreekuur statushouders Winsum

Momenteel hebben wij alleen spreekuur in Winsum. Dit is elke dinsdag van 13.00-15.00 uur in de Blauwe Schuit aan de Warfstraat 1. In schoolvakanties is er geen spreekuur.