Begeleiding door sportcoach

De sportcoach van MJD heeft een belangrijke toegevoegde waarde bij onze hulpverlening. Samen met onze gezinshulpverleners wordt sport ingezet bij de ondersteuning van kinderen en jongeren binnen gezinnen. En vaak met succes! In de video wordt uitgelegd hoe dit zijn werk gaat.

Stimuleren en motiveren tot gezondere leefstijl

In 2020 is MJD gestart met het inzetten van een sportcoach bij de ondersteuning van jongeren in wijken binnen de gemeente Groningen. Inmiddels wordt de sportcoach ook ingezet bij jongeren die in een zorgtraject zitten, bijvoorbeeld bij Veerkracht Thuis. Door jongeren te stimuleren tot een gezonde leefstijl merken wij een verbetering op het gebied van hun welzijn. Wij gunnen meer jongeren een positieve impuls en brengen daarom onze sportcoach graag onder jouw aandacht.

Informatie en vragen

Voor vragen of informatie kunt u per mail contact opnemen met sportcoach Olaf de Bont via e-mail o.de.bont@mjd.nl of via info@veerkrachtthuis.nl
De inzet van onze sportcoach kan bekostigd worden vanuit de Jeugdwet of Wmo.