Ambulante ondersteuning voor kinderen en jongeren

We hebben een breed begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren dat zowel individueel als in groepen aangeboden kan worden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de meest passende vorm gekozen.

 • IAJ / Kindercoaching – Intensieve Ambulante Jeugdhulp
  Jeugdhulp gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering.
  (Productcode 45A53)
 • Pluscoaching
  Bij deze ondersteuning wordt nauw samengewerkt tussen school, verwijzer en gezin en kan worden ingezet bij jeugdigen met meer complexe problematiek die het naar school gaan belemmert, dan wel vanwege deze problematiek langdurig thuis zit.
  (Productcode 50G26)
 • Rots en water training
  Deze psycho-fysieke training is gericht op vergroten van de weerbaarheid van de jeugdigen en het respecteren en aangeven van grenzen. Deze training kan zowel in groepsverband (Productcode 45A54) als individueel (Productcode 45A53) worden gegeven.

>> Download hier de folder voor ouders over onze gezinshulperverlening

>> Download hier de folder voor professionals over onze gezinshulpverlening

Samen met ouders en
kinderen bouwen we
aan een stevige basis
in balans

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440
Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.