Ambulante gezinshulpverlening

Heeft een gezin opvoedondersteuning nodig? Veerkracht Thuis biedt begeleiding aan ouders met kinderen. Deze is gericht op het versterken van het ouderschap en het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van kinderen. We hebben een breed begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en (multi-problem) gezinnen dat zowel individueel als in groepen aangeboden kan worden.

 • IAG – Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening
  Hulperverlening gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die toegelegd zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek.
  (Productcode 45A56)
 • IPG – Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling
  Gezinsbehandeling gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die toegelegd zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  (Productcode 45G03)
 • AGH SoS – Ambulante Gezinshulpverlening
  Gezinshulpverlening gericht op gezinnen met geringe sociale redzaamheid, waarbij sprake is van langdurige werkloosheid, schulden, huisvestingsproblemen,lichamelijke aandoeningen of psychische problemen of stoornissen, verslaving, verstandelijke beperking, opvoedproblemen en huiselijk geweld, in wisselende combinaties en intensiteit.
  (Productcode 45G05)
 • AGH laagfrequent
  Laagfrequente gezinsbegeleiding; wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren.
  (Productcode 45G01)

>> Download hier de folder voor ouders over onze gezinshulperverlening

>> Download hier de folder voor professionals over onze gezinshulpverlening

Samen met gezinsleden
bouwen we aan
een stevige basis
in balans

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden en wachttijden

Telefonisch aanmelden kan tijdens kantooruren via 050-58 78 440
Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland. Wij hanteren een gemiddelde wachttijd van maximaal 4 weken. Bij urgente gevallen starten wij binnen 48 uur.