Gezinshulpverlening Veerkracht Thuis

Heeft een gezin opvoedondersteuning nodig of is er sprake van een echtscheiding? Veerkracht Thuis biedt geïndiceerde hulp aan ouders met kinderen. Onze begeleiding is gericht op het versterken van het ouderschap en het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van kinderen. We hebben een breed hulpaanbod voor kinderen, jongeren en (multi-problem) gezinnen dat zowel individueel als voor groepen aangeboden kan worden.

Vormen van ambulante ondersteuning die wij bieden voor gezinnen:

  • GBB – Gezinsbegeleiding Basis (Productcode 45A51)
  • IAG – Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening (Productcode 45A56)
  • IPG – Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (Productcode 45G03)
  • AGH SoS – Ambulante Gezinshulpverlening (Productcode 45G05)
  • AGH laagfrequent – Laagfrequente gezinsbegeleiding (Productcode 45G01)
  • Video-hometraining
  • Aanpak Geweldloos Verzet (In samenwerking met Noorderkompas)

Download onderstaande folders Positief opvoeden en opgroeien. Hierin staat een uitgebreide uitleg over het hulpaanbod:

> Download de folder Ambulante jeugd- en gezinshulp voor ouders

> Download de folder Ambulante jeugd- en gezinshulp voor professionals

Meer informatie

Veerkracht Thuis biedt (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg in de provincies Groningen en Drenthe. Met een vernieuwende, professionele aanpak werken wij resultaat gericht. Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein. Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl

Aanmelden

Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440. Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk een startgesprek gepland.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor de jongere en hun ouders. Bij vragen of klachten kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via 088 – 555 10 00 of per mail info@akj.nl.