SEMINARS BETROKKEN VADERSCHAP

In Groningen leeft bij diverse instanties de ambitie om betrokken vaderschap in woord en daad vorm en inhoud te geven.

Ter ondersteuning van deze ambitie organiseren wij jaarlijks een seminar waarbij betrokken vaderschap wordt benaderd vanuit diverse invalshoeken.

Mankracht Groningen is hierbij de drijvende kracht en biedt een platform voor betrokken instanties om kennis te delen en initiatieven en ontwikkelingen op gang te brengen.

De seminars zijn een initiatief van Mankracht Groningen, MJD/Ouders voor altijd, Sardes, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Groene Kruis Kraamzorg, SKSG Kinderopvang, WIJ Groningen, Het Kopland, Veilig Thuis, Trias Pedagogica, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool.

Op 12 oktober 2017 vond het eerste seminar plaats: ‘Groningen aan zet’, over het belang van betrokken vaderschap en het bereiken van vaders. De seminars zijn bedoeld voor managers, beleidsmedewerkers, uitvoerders en intermediairs werkzaam in het onderwijs, de zorg, welzijn en de kinderopvang.

>> Programma Seminar betrokken vaderschap 2017

>> Programma Seminar betrokken vaderschap 2018