Meedoen in de samenleving voor iedereen!

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in de stad Groningen en de drie Noordelijke provincies. MJD zet zich specifiek in voor zes thema’s die regionaal en lokaal veel aandacht vragen. U leest hier welke dat zijn.

Vitaal oud

Financieel gezond

Meedoen

sociale inclusie en burgerkracht

Eenzaamheid

Veilig leven en wonen

Positief opvoeden en opgroeien