ZORG VOOR GRONINGEN EN DRENTHE

MJD is een dynamische zorgorganisatie in de stad Groningen en de Noordelijke provincies. MJD zet zich specifiek in voor zowel (geïndiceerde) ambulante jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening. Door ons brede behandelaanbod kunnen wij gemakkelijk op- of afschalen in de ondersteuning. MJD is onderdeel van Vlechter.

>> Per 01-01-2022 Welzijnsactiviteiten MJD door onder vlag Stichting WerkPro

Opvoeden en opgroeien

Soms zijn er gebeurtenissen die ervoor zorgen dat uw gezin (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft. Deskundige gezinshulpverleners van Veerkracht Thuis kunnen helpen. Zij stellen op basis van uw hulpvraag samen met u doelen zodat u zelf op een gegeven moment de draad weer kunt oppakken. De begeleiding kan bestaan uit individuele gesprekken of uit groepsbegeleiding. We bieden laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Onze inzet bij kinderen draait vooral om het bieden van optimale ontwikkelingskansen en het versterken van hun omgeving. Het kind staat centraal. De verschillende leefgebieden thuis, school en vrije tijd dienen met elkaar verbonden te zijn. Veerkracht Thuis heeft zich gespecialiseerd in de ondersteuning van kind, jeugd en gezin.

Bekijk hieronder welke projecten en diensten wij aanbieden op het gebied van Opgroeien en opvoeden:

Geweldloos verzet

Stoere schildpadden

Wmo maatwerkvoorzieningen

Ambulante jeugdhulpverlening

Dappere dino’s

Ambulante gezinshulpverlening

Rots-en-water-training

Begeleiding sportcoach

Hulp bij echtscheiding