Buurtbemiddeling

Bij mij in de buurt > Buurtbemiddeling

Wanneer buurtbemiddeling inschakelen?
Heeft u problemen met uw buren en u komt er samen niet meer uit, dan kan buurtbemiddeling van de MJD uitkomst bieden. Alleen al het op gang brengen van het gesprek tussen beide buren, helpt het conflict op te lossen en de relatie tussen de buren weer te herstellen. Er is één voorwaarde voor een geslaagde buurtbemiddeling: beide buren moeten het conflict willen oplossen. Alleen bij ernstige problemen zoals verslaving, agressie, conflicten binnen een familie of psychiatrische problematiek moet er andere hulp worden ingeschakeld.

Hoe werkt buurtbemiddeling?
De vrijwillige buurtbemiddelaars praten eerst met elke partij afzonderlijk. Als beide buren daarvoor open staan en dat nodig vinden organiseren de buurtbemiddelaars een gezamenlijk gesprek, meestal op een neutrale plek. De goed getrainde buurtbemiddelaars stimuleren de buren om samen oplossingen te bedenken en afspraken te maken. Na enkele weken nemen de buurtbemiddelaars contact op om na te gaan of het conflict is opgelost.

Buurtbemiddeling aanvragen: wie en hoe?
U kunt buurtbemiddeling aanvragen als u zelf een conflict met uw buren heeft, maar ook als u weet van een conflict tussen buurtgenoten. Daarnaast kunnen instanties zoals een woningbouwvereniging,  politie of het buurtmaatschappelijk werk ook een buurtbemiddeling aanvragen. Als u één van de onderstaande formulieren invult, neemt een medewerker van buurtbemiddeling zo spoedig mogelijk contact met u op.

- aanvraag bewoner
- aanvraag instantie

Zelf buurtbemiddelaar worden?
Buurtbemiddeling is interessant en leerzaam vrijwilligerswerk, waarbij je midden in de samenleving staat en iets kunt betekenen voor andere mensen en voor een leefbare buurt en stad.
Maar niet iedereen kan bemiddelaar worden. Goed kunnen luisteren, een probleemoplossend vermogen hebben, neutraal en objectief zijn en afstand kunnen nemen van eigen normen en waarden zijn onmisbare kenmerken voor een buurtbemiddelaar. Daarnaast krijgen alle buurtbemiddelaars een training van minimaal 3 dagdelen.

Buurtbemiddelaar worden

Schuttingbemiddelaar werkt preventief
Wilt u een nieuwe schutting en vraagt u zich af hoe u dat met de buren kunt overleggen? Vraag de schuttingbemiddelaar om advies. De schuttingbemiddelaar is een nieuwe dienst van Buurtbemiddeling Groningen en richt zich op het voorkomen van problemen rond de erfgrens.

Meer informatie
U kunt voor meer informatie over buurtbemiddeling contact opnemen met de MJD. U kunt bellen naar (050) 312 61 23 of mailen buurtbemiddeling@mjd.nl.